เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยบริการต่างๆ จาก LINE

Service

บริการต่างๆ จาก LINE ซึ่งล้วนเป็นโซลูชั่นทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม

LINE Account Connect

LINE Account Connect

สร้าง Owned Media เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LINE Ads Platform

LINE Ads Platform

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อโฆษณาของ LINE
ผ่านระบบ Self-Bidding

LINE Display Ads

LINE Display Ads

สื่อประเภท Display บนแพลตฟอร์ม LINE
ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LINE POINTS

LINE POINTS

เพิ่มความน่าสนใจให้แก่กิจกรรมต่างๆ
ด้วย LINE POINTS

LINE MAN

LINE MAN

สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย Lifestyle Media
ผ่านบริการต่างๆ ของ LINE MAN

LINE IDOL

LINE IDOL

ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ศิลปิน
และอินฟลูเอนเซอร์ได้ใกล้ชิดแฟนๆ มากยิ่งขึ้น
ผ่าน LINE ออฟฟิเชียล แอคเคาท์

E-learning

LINE STUDY ROOM

E-Learning
แหล่งความรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นเพื่อธุรกิจของ LINE

  • Find LINE Agency Partner

    เริ่มใช้บริการต่างๆ ของ LINE

    ผ่าน Agency Partner

  • Send an Inquiry

    สนใจบริการของ LINE ติดต่อเราได้ที่นี่

ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม