Skip to main content

LINE Display Ads

LINE Display Ads

เพิ่มการรับรู้ให้แบรนด์ของคุณด้วย LINE Display Ads
ซึ่งสามารถเลือกสื่อให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นบทความหรือแบบวีดีโอ

LINE TV

เลือกโฆษณาแบบต่างๆ ทั้งวีดีโอ, VTR หรือสปอนเซอร์รายการ
พร้อมเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ

โปรไฟล์ผู้ใช้
LINE TODAY

เลือกโฆษณาในรูปแบบของข่าว บทความ หรือแบนเนอร์ในหน้าลิสต์ข่าวต่างๆ ซึ่ง LINE Today จะเป็นแถบหนึ่งในหน้า LINE Chat

โปรไฟล์ผู้ใช้

มีคำถามใช่ไหม

ดาวน์โหลดเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ที่นี่

  • Got a Question?

    หากมีคำถามสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

  • Find Your Partner

    ค้นหาพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองจาก LINE